Tänk på naturen

Miljövänliga däck

Kör miljövänligt med exempelvis ett regummerat däck fritt från HA-oljor och med rätt lufttryck.

Miljö


När det gäller miljöaspekterna på däck är det några saker man kan tänka på:

 • Vilken typ av däck man väljer
 • Lufttrycket i däcken
 • Att man återvinner däcken

Att välja miljövänliga däck

Vilka däck man än väljer så kommer det att slitas bort partiklar från dem när man kör. Det man kan göra är att välja en däcktyp som består av så lite miljöfarliga ämnen som möjligt som sedan hamnar ute i naturen. Främst är det de så kallade HA-oljorna som bedöms vara den största miljöboven.


HA-oljor (högaromatiska oljor) är en biprodukt från oljeraffinaderier som länge har använts som beståndsdel i däck. Oljorna är giftklassade och har en cancerframkallande verkan på människor och är dessutom farliga för vattenlevande organismer. Det finns mer att läsa om HA-oljor hos Gröna Bilister.


HA-oljefria däck innehåller inte de farliga oljorna och är därför ur miljösynpunkt att rekommendera. Det finns idag ett stort utbud av HA-fria däck. Projekt Grön Kemi (Göteborgsregionens Kommunalförbund, Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, Västra Götalandsregionen samt Business Region Göteborg) upprättar i samverkan med Folksam listor över däck utan HA-olja i slitbanan.


Om man vill vara ännu miljövänligare ska man välja däck som är märkta med Svanen. Förutom att däcken då är helt HA-fria, finns det krav på deras

 • innehåll av tungmetaller
 • rullmotstånd
 • buller
 • våtgrepp
 • källsortering vid tillverkningen

Mer information finns det på www.svanen.nu, där det också finns listor på Svanenmärkta däck.


Slutligen finns det något som heter regummerade däck. Det är däck som återanvänds till åttio procent och där det i princip endast är det gamla däckmönstret som tas bort och ersätts med nytt. På så sätt går bara hälften så mycket energi åt vid tillverkningen, som när ett helt nytt tillverkas och råvarubehovet kan bli så lågt som en tredjedel. De däck som regummeras i Sverige är alltid fria från HA-oljan i själva slitbanan. Regummerade däck uppfyller Vägverkets och EU:s kvalitetskrav och är ofta billigare än vanliga däck.


När det gäller att köra med dubbar eller använda dubbfria vinterdäck är det inte helt lätt att komma med några enkla rekommendationer. Vägverket har en artikel med för- och nackdelar hos båda alternativen som är bra att läsa.

Däckens lufttryck

En viktig faktor när det gäller att köra miljövänligt är att ha rätt lufttryck i däcken. Med för lite luft blir rullmotståndet större och därmed även bränsleförbrukningen. Det är dåligt inte bara ur miljösynpunkt, det är även en helt onödig utgift som enkelt kan undvikas.


Däckbranschens Informationsråd beskriver effekterna av att köra med endast åttio procent av det rekommenderade lufttrycket. För det första ökar bränsleförbrukningen med tre procent, vilket är en merkostnad på 400-500 kronor för en normalbilist. För det andra minskas däckens livslängd med en femtedel (den som kör med ytterligare några procent lägre tryck kan minska livslängden till hälften). För det tredje är det direkt trafikfarligt – vid en undanmanöver med för lite luft i däcken kan det uppstå en farlig olycka helt i onödan.


Kontrollera lufttrycket varje månad. I bilens instruktionsbok står vilka värden som gäller, men Gröna Bilister anser att dessa ofta är lite för låga. Istället bör man se dessa värden som minimivärden som kan ökas med tio till femton procent. När bilen ska lastas tungt eller har många passagerare bör lufttrycket vara ännu högre.

Däckåtervinning

När ett däck har slitits ut och inte längre kan användas, lämnas det enklast för återvinning där det är köpt. Eftersom det finns ett producentansvar för däck, precis som för olika förpackningar och tidningspapper, måste leverantören även ta emot uttjänta däck. Dessutom är den skyldig att ta hand om dem på ett miljöanpassat sätt.


Branschen sköter detta genom företaget SDAB (Svensk Däckåtervinning AB), som samlar in däcken och ser till att

 • däcken återanvänds
 • materialet återvinns
 • energin i däcken utvinns eller
 • att däcken tas om hand på något annat miljömässigt godtagbart sätt

Mer om att återvinna däck finns att läsa hos Gröna Bilister.